Провежда се от м.Май до м.Септември
Вечер от 18.00 ч.- вечерна панорамна разходка  разкриваща залеза и нощните светлини по акваторията на Бургаския залив.