Провежда се в Бургаския залив.

Включва:
– Риболовни такъми
– Стръв
– Минерална вода
– Безалкохолни напитки