От 1956 г. Несебър е обявен за археологически и архитектурен резерват. През 1983 г. Несебърските паметници на културата са включени в списъка на световното културно наследство под егидата на ЮНЕСКО. Църквите в града са изящни произведения на средновековната българо-византийска архитектура, а възрожденските къщи около 60 на брой, обединени в няколко ансамбъла, придават неповторим облик и особена атмосфера на града. Културното наследство на Несебър е запазено в пет музейни експозиции. В старата част на града е имало около 42 църкви, от които по-малко от половината са открити от археолозите и консервирани, а действаща в момента е само една. Другите по-запазени са превърнати в картинни галерии. Провлакът, свързващ старата част с новата, е дълъг около 400 метра. По средата на провлака се намира старата мелница на града, която не функционира като такава, а е само туристическа атракция. В началото на квартала, в новата част на Несебър, се намира истинската мелница на града, която сега е вградена в хотел.